fbpx

Algemene voorwaarden

De algemene  voorwaarden zijn van toepassing op de 3 locaties:

  • Lux
  • White Cat
  • Velvet

1. Reservatie

De reservatie die online wordt gemaakt is steeds onder voorbehoud en pas definitief nadat u een bevestiging van ons per mail ontvangt.

2. Optie

Bent u niet zeker van de datum waarop u uw evenement wilt organiseren, dan kan u een optie nemen onder voorbehoud van een nieuwe aanvraag op diezelfde datum door een andere partij. Lieve dit bij uw reservatie te vermelden.

Wij verwittigen u wanneer er een  reservatie voor die datum wordt gevraagd. U heeft dan de 14 dagen de tijd om definitief te beslissen, na deze termijn wordt de optie opgeschort.

3. Betaling

Na bevestiging van de reservatie ontvangt u een voorschotfactuur van 50% van het totale bedrag van de huur van de locatie dewelke binnen een termijn van 2 weken dient betaald te worden.

Het resterende saldo van 50% wordt gefactureerd 1 maand voor aanvang van je evenement.  Het bedrag dient voldaan te worden 2 weken voor aanvang van uw evenement.

Bij niet tijdige betaling vervalt de reservatie van de locatie een wordt er een administratieve kost van 250 euro aangerekend.

4. Annulatie/ Verplaatsing

4.1 Voor annulaties of verplaatsing  tot  60 dagen voor de datum dat uw evenement plaatsvindt vragen we een administratieve kost van 250 euro dewelke in mindering wordt gebracht indien er reeds een voorschot werd betaald.

4.2 Voor annulatie na deze datum wordt het voorschot dat werd betaald ingehouden. Tenzij overmacht kan aangetoond worden.

4.3 Voor verplaatsing van uw evenement na deze datum wordt een administratieve kost in rekening gebracht van 250 euro. Tenzij overmacht kan aangetoond worden.

4.4 Overmacht

Overmacht door sterfgeval, ongeval aantoonbaar betrokken partijen …

4.5 Covid-19

Indien uw evenement niet kan doorgaan wegens COVID-19, kan u ten alle tijde de datum van uw evenement kosteloos verplaatsen naar een andere datum.

Wenst u alsnog te annuleren, dan wordt er een administratieve kost van 250 euro in rekening gebracht.

5. Verantwoordelijkheid

De huurder draagt alle verantwoordelijkheid en gaat bij de ondertekening van de huurovereenkomst of de start van de huur uitdrukkelijk akkoord om alle schade te vereffenen die zou kunnen voortvloeien uit de door hem ingerichte activiteit.